Bekir KARAKOÇ

ÇEYREK ASIR

       Acısıyla tatlısıyla, bin bir türlü maddi ve manevi sı­kıntıyla, çeyrek asır, yörenin sı­cacık ha­berlerinin yanında, merkez ile yöremiz arasında bir köprü görevi yaparcasına, seviyeli ve dengeli haberci­lik anlayışı çerçevesinde hizmet eden Yozgat Gaze­tesi, yöreye sosyal kültürel ve ekonomik yönden hiz­meti amaç edinmiştir. İnsa­nımıza hizmeti şiar edinen ve bu hizmet süresince hiç­bir fedakârlıktan kaçınma­yan, gazetenin idamesi sü­resince, çekilen sıkıntılara katlanan ve bu konuda ser­zenişte dahi bulunmayan, hoşgörü sahibi Sayın Osman Hakan Kiracı ile Yozgat'ımı­zın, kültürel değerlerini, sosyal yapısını ve güncel olayları aktaran köşe yazar­ları, fedakâr insanlara, Gazete'nin tüm çalışanlarına 25. yılın hayırlı olmasını ve görevlerinin devamını dili­yorum.

       Yukardaki bahsi geçen hususu size neden aktar­mak istedim. Bir örnekle açıklamak istiyorum. Bilirsi­niz “Ramazan” ayında geç vakitlere kadar, evlerimiz­den çıkar, çarşıda, dernek ve lokallerde hazanda lise caddesinde tur atardık. İçinde bulunduğumuz gru­bun politik düşüncesinin ağır bastığı insanlardan olu­şuyordu. Politikanın yanın­da Yozgat'ımızdaki kültürel çalışmalar sıkça gündeme gelirdi. Bir gün yöre gazete­lerinin hizmetleri ve yaptık­ları çalışmaların yeterli olup olmadığı konusu açıldı. Bir dostum şöyle dedi, “Bu İn­sanlar, bu işten para ka­zanamazlar. Hep verirler, alamazlar. Matbaadan ka­zanıp gazeteye harcarlar. Ve Yozgat Gazetesi'nin mütevazı üslubu ve dü­rüstlüğü değişmez kural­dır.” Ve daha sonra bu ku­ruluşlara minnettarlık duy­mamız gereğini anlattı. O dönemler, yapılan hizmetin yeterli olmadığını, daha fazlasının gerektiği düşün­cesinde idim. Ama işin maddi gelir ve giderini dü­şününce bu insanlara da hak verelim.

       Yaklaşık 2 yıl önce Yoz­gat Gazetesi'nde konularda ilgili kendi değerlendirme­lerini sizlere aktarma fırsatı buldum.

       UZAKTAN DAVULUN SESİ HOŞ GELİR misaline uyan bir düşüncede idim. Ama işin içine girince, ola­yın göründüğü gibi kolay olmadığını gördüm. Ahlaki değerleri çiğnemeden, ger­çeklerden hareket ederek bu gazetenin yayınlandığı­na şahit oldum. Tekrar Yoz­gat Gazetesi'nin 25. yılını kutluyor, uzun ömürler dili­yorum.  // 02.03.1998

28/03/2022 18:36
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ