Sürur ÖZTÜRK

EZBER BOZAN

Yozgat, İÇAP için öncülük edebilir

Hükümetin Güneydoğu Anadolu Projesi GAP ve Doğu Anadolu Projesi DAP kapsamındaki illerde hayvancılığa % 30-40 oranlarında hibe desteği sağlaması, İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerde kırgınlıklara sebep oldu. Bu kırgınlığı, “Onlara neden destek veriliyor?” şeklinde değil, “Bize neden destek verilmiyor?” şeklinde algılamak daha isabetli olur.

Fakat, böyle bir kırgınlığı dile getiren illerden, İç Anadolu Bölgesi için de bir proje hazırlanmasını sağlamak amacıyla sistemli ve teşkilatlı bir çalışma içine girmeleri beklenirdi. Eğer dikkatimden kaçmadıysa, ben böyle bir çalışma başlatıldığına dair herhangi bir habere rastlamadım.

Ben, Yozgat’ın böyle bir çalışma başlatılmasına pekâlâ öncülük edebileceğini düşünüyorum. GAP ve DAP gibi, İç Anadolu Bölgesi’ndeki illeri kapsayan İç Anadolu Projesi İÇAP veya daha dar kapsamlı olarak Orta Anadolu Projesi ORAP hazırlanabilir.

Bir yetkilinin bana bu konuda stratejik davranılmasının sonuç almayı kolaylaştıracağını belirterek ifade ettiği gibi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik böyle bir projenin hazırlanabilmesi için, bu bölgedeki illerin tek tek değil hep birlikte talepte bulunmaları ve hep birlikte hareket etmeleri gerekiyor.

Bu organizasyon, illerin sivil toplum kuruluşlarının müşterek çalışmaları ve bazı kurumların teknik desteğiyle pekâlâ gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Fakat, bunun sağlanabilmesi için, şikâyet edip durmak yerine, somut adımlar atmak gerekir.

Önce bir taslak projenin hazırlanması gerekiyor. Taslak projenin hazırlanabilmesi için de, GAP ve DAP projelerinin incelenmesi, bu projelerin bölgelerdeki uygulamalarında görülen olumsuzlukların da tespit edilmesi gerekiyor.

Şöyle ki,

“Doğu Anadolu Projesi DAP Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 22 Ocak 2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, üreticilerin DAP kapsamındaki illerde kuracakları bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği sağlanacak.

Bu çerçevede, inşaata % 30, damızlık gebe düve ve makine alımına % 40 oranında destek verilecek.

Ancak, DAP kapsamındaki iller bu karardan ilk aşamada çok da memnun kalmadılar. Hayvancılık yapmak isteyen köylüler, “Destekten yararlanabilmemiz için 50 baş ve üzeri hayvana sahip olmamız gerekiyor. Bu da 250-300 bin Lira demek. Bizim bu kadar paramız yok. 50 baş ve üzeri şartı aşağı çekilsin” diye talepte bulunuyorlar. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de, bu sitem ve talebe cevaben, özetle, “Bir araya gelin, kooperatifler kurun” diyor.

Görülüyor ki, her devlet desteği, problemleri hemen çözüveren bir sihirli değneğe dönüşmüyor. Bu sebeple, İÇAP ya da ORAP taslakları hazırlanacaksa, sivil toplum kuruluşları, uygulamadaki olumlu ve olumsuz hususları tespit etmeliler.

Bunun için önce bir hazırlık toplantısı yapılmalı. İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerin Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin Dekanları, Tarım İl Müdürleri bir araya gelip bir istişare toplantısı yapabilirler. Bu toplantıya ilgili kooperatif ve birliklerin başkanları da katılabilirler.

Yozgat, bu toplantıya öncülük edebilir, bu toplantıyı Yozgat’ta gerçekleştirebilir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da bu toplantıya destek verebilir. Sonraki toplantılarda şekillendirilen İÇAP ya da ORAP da, bir taslak metin olarak bizzat Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’e elden teslim edilebilir. İç Anadolu illerinin medyası da bu konuyu sürekli gündemde tutarak bir kamuoyu baskısı oluşturabilir.

Yozgat Milletvekilleri ne güne duruyor?

(24.04.2010)

OKUR YORUMLARI
bayram
02.05.2010 10:51:00

sürur bey size tebrik etmek istiyorum.neden mi yozgatta en iyi ve en ciddi araştırma haberciliği siz yapıyorsunuz.son makaleniz bunun son numunesi..kolay gelsin..

selen
01.05.2010 11:20:00

kamil bey doğru söylemiş,yozgatlının horultusunu biz ta ankaradan duyuyoruz.yozgatın proje ile işi olmaz.anca dedikodu..yazık o şehirde yaşayan insanlara...

kamil
01.05.2010 09:11:00

yozgat miletvekilleri ne güne mi duruyor..uyuyyo kardeşim uyuyo..stk'lar,medya yozgatta herkez hala kış uykusunda..boşuna çabalamayın,horul horul uyayan bi melmekette heç bi şey olmaz..slm.

nedret
30.04.2010 10:36:00

sürur bey,siz gerçekten araştırmacı ve bilge bir gazeteciniz.hep proje üretiyorsunuz.ama ne varki mankafalılar sizin ürettiğiniz projeleri beğenmiyor veya anlamıyorki birini alıp da hayata geçirmiyor..siz devam edin.gün olurda bir gün biriliri anlar.zaten sizin gibi bilge insanları anlayanlar memleketimizi idare ettiği zaman yozgat ayaga kalkar eminim..Bir okurunuz olarak yozgatın iyiliği için harcadığınız her dakika içün size teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.hürmetlerimle.

Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ