A.Kadir ÇAPANOĞLU // YOZGAT’TA BİR DEVLET BAKANI
Değerli okurlar, bu fotoğraflar, görenlerin hayretle ve hayranlıkla izlediği bulutlardaki Atatürk fotoğrafını bizlere hediye eden Cennetmekân hocamız Mustafa Kemal Aydoğan’ın arşivinden çıkmış. Kendi çektiği fotoğraflardan. Oğlu değerli kardeşim Ahmet Yaşar Aydoğan (daha önce de lütfettiği gibi) yine benimle paylaşmak lütfunda bulundu. Fotoğraflarda ön plandaki kişi, Demokrat Parti devrinin önemli kişilerinden Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol. 18 Haziran 1956 da Yozgat’a gelmiş, valilik, belediye ve siyasi partileri ziyaret etmiş, spor ve sergi salonunun açılışını gerçekleştirmiştir. Fotoğraf ile ilgili yaptığım araştırmalarımda şu bilgilere ulaştım. Siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu son derece kalabalık bir kitlenin huzurunda konuşan Sarol, yıllardan beri mühmel kalmış(bırakılmış) Yozgat’ın iktisaden kalkınmasını vurgulayan bir konuşma yapmıştır. Sarol, Yozgat’ın süratle kalkınması için mevcut siyasi partilerin, bunu partiler üstü bir mesele telakki ederek, girişilen teşebbüsle rin süratle kuvveden fiile çıkmasının lüzumuna işaret ettikten sonra partileri bu mevzuda işbirliğine davet etmiş ve Yozgat'ın 10-15 bin tonluk bir şeker fabrikasına sahip olacak şartları taşıdığını beyan etmiştir. Sarol, tiftik ve yapağı bakımından zenginliklere sahip olan Yozgat’ta ilk hamlede bir yün yıkama, sonra yün ipliği imal edecek fabrikalar yapılacağını, işletmeler vekâletinin bu mevzudaki çalışmalarına istinaden ifade etmiştir. Bu havalide yetişen arpanın bira istihsaline son derece elverişli bulunması dolayısıyla Orta Anadolu’nun ihtiyacını karşılamak üzere Yozgat’ta bir bira fabrikasının inşasının gerekli olduğunu söylemiştir. Başbakan Menderes’in Yozgat’ın ihtiyaçları ile yakından ilgilendiğini ifade ettikten sonra bahsettiği fabrika ve tesislerin süratle tahakkuku için Ankara’da ilgili dairelerle temasta bulunacağını ve böylece Yozgat’ın makûs talihinin arkada kalacağını söylemiştir. Hangi parti mensubu olursa olsun Sarol’un bu ifadeleri Yozgat’ta halk tarafından sevinçle karşılanmıştır. (Her zaman olduğu gibi). Mükerrem Sarol (d. 1909, Trablusşam, Osmanlı İmparatorluğu – ö. 8 Kasım 1995, İstanbul, Türkiye), Türk doktor, siyasetçi, milletvekili ve Devlet Bakanı. Dr. Mükerrem Sarol, 1933'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Hamburg'da doğum ve kadın hastalıkları uzmanı oldu. 1938'de Türkiye'ye dönen Sarol, Aydın'da hükümet doktoru olarak çalışırken Adnan Menderes ile tanıştı ve siyasete atıldı. 1950'de Demokrat Parti'den (DP) İstanbul milletvekili seçildi. 9. ve 10. Dönem'de İstanbul, 11. Dönem'de Edirne milletvekili olarak seçilen Sarol, 1950'li yıllarda Devlet Bakanı olarak görev yaptığı DP iktidarı döneminde, Başbakan Adnan Menderes'in yakın dostları ve çalışma arkadaşları arasındaydı. 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne kadar TBMM'deki yasama görevine milletvekili olarak devam eden Sarol, Yassıada'da yargılanarak mahkûm olduysa da, 1964 affıyla özgürlüğüne kavuştu. 1975'ten sonra Adalet Partisi (AP) saflarında yer aldı. 1954 seçimlerinde Yozgat’ta seçmen sayısı 154.092 olup, oy kullanan seçmen sayısı 140.083 dür. Katılım oranı yüzde 91 olup bu rakam Türkiye ortalamasının üzerindedir. O yıllarda yayınlanan Bozok gazetesi, “vatandaş, reyini mutlaka kullan, bu senin demokrasi ve hürriyet davasına olan alaka dereceni tayin ve ispat edecektir” manşetleriyle halkı oy kullanmaya çağırmıştır. Yozgat’ın 7 olan milletvekili sayısı bu dönemde 8’e çıkarılmıştır. 1954 seçimlerinde Yozgat’ta DP, CHP ve CMP olmak üzere üç parti yarışmıştır. Değerli okurlar, bildiğiniz gibi bugün Yozgat’ın meclisteki milletvekili sayısı 4’dür. Geçen bu kadar yıllar sonunda 4 milletvekilliğini kaybettiği gibi, devamlı göç vererek ekonomik yönden kalkınacağına bilakis kan kaybetmektedir. Yani özetle eskilerin dediği gibi kellim kellim la yenfa. 03.02.2018